Συμμετοχικη Δημοκρατια στη μεταρρυθμιση της τοπικης αυτοδιοικησης

Τι σχέση μπορεί να έχει η συμμετοχική Δημοκρατία με μια βιώσιμη τοπική αυτοδιοίκηση; Πώς η διαμόρφωση μιας «έξυπνης πόλης» και τεχνολογικά προοδευτικής κοινότητας μπορεί να επηρεάσει τους πολίτες που διαβιούν σε αυτή;
3
Apr

Συμμετοχικη Δημοκρατια στη μεταρρυθμιση της τοπικης αυτοδιοικησης

Τι σχέση μπορεί να έχει η συμμετοχική Δημοκρατία με μια βιώσιμη τοπική αυτοδιοίκηση; Πώς η διαμόρφωση μιας «έξυπνης πόλης» και τεχνολογικά προοδευτικής κοινότητας μπορεί να επηρεάσει τους πολίτες που διαβιούν σε αυτή; 

Σε έναν κόσμο όπου τα αστικά κέντρα συνεχίζουν να διογκώνονται, οι γεωγραφικά πιο απομονωμένες κοινότητες αναπόφευκτα αποψιλώνονται, με συνέπεια τη δημιουργία μιας σειράς διαφορετικών αναγκών για κάθε περιοχή, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την ευέλικτη τοπική διακυβέρνηση, προς όφελος των ίδιων των πολιτών. 

 

Οι πολίτες η κινητήρια δύναμη για επίτευξη βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων 

Γνώμονας όλων των σχεδιασμών θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων μιας περιοχής. Από τον αέρα που αναπνέουν και το νερό που καταναλώνουν, μέχρι την εύκολη και ασφαλή διακίνησή τους. Επομένως, είναι σημαντικό οι πολίτες να κατανοήσουν και στη συνέχεια να απαιτήσουν τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης για να καταστούν οι πόλεις και οι κοινότητες τους πιο βιώσιμες. 

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν πλέον διαφορετικά κάθε περιοχή, οι ανάγκες για άμεσες, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις που να βελτιώνουν την ποιότητας ζωής κάθε πολίτη, οδηγούν στην ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βάση των αρχών της κοινωνικής και κλιματικής δικαιοσύνης, αλλά και αλληλεγγύης. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις προκλήσεις και ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τις αναδυόμενες ανάγκες, και ως κεντρικός άξονας ενός οικοσυστήματος, να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που ενώνει τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ομάδες πολιτών. Αυτή η εξίσωση είναι που εν τέλει καθοδηγεί τις βιώσιμες πόλεις του μέλλοντος. 

 

Στο επίκεντρο ο δημόσιος διάλογος

Η αναγκαιότητα προσαρμογής στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά και αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών καθιστά επιτακτική τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην Κύπρο, γεγονός που αποτελεί και τη βάση της επικείμενης διοργάνωσης του πρώτου Cyprus Forum Cities. Στόχος του συνεδρίου, να πραγματευτεί αυτές ακριβώς τις προκλήσεις, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης τοπικής αυτοδιοίκησης, τους τρόπους υλοποίησης της κυκλικής οικονομίας, των ζητημάτων της ενέργειας και του περιβάλλοντος, μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης αλλά και μιας αειφόρου θαλάσσιας πολιτικής. Το Cyprus Forum Cities θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Απριλίου 2023, στη Λεμεσό, από το Oxygono σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και το ΤΕΠΑΚ

 

Ο πολίτης στο επίκεντρο της  «έξυπνης πόλης» 

Οι δυνατότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι απεριόριστες. Οι λεγόμενες «έξυπνες πόλεις» αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων λύσεις για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού, υποδομές με ενσωματωμένους αισθητήρες, έξυπνη στάθμευση, διαχείριση των αποβλήτων και απορριμμάτων, προώθηση της κινητικότητας, καθώς και εφαρμογές κινητών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών. Η συμμετοχική δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να δίνουν ώθηση στην αλλαγή, πλοηγώντας έτσι προς μια πραγματικά βιώσιμη τοπική αυτοδιοίκηση. 

Το  Cyprus Forum Cities φιλοδοξεί να καταστεί ετήσιος θεσμός και να συμβάλει στη δημόσια συζήτηση και να συμπεριλάβει σε αυτήν και τον Κύπριο πολίτη, ο οποίος πρέπει να έχει λόγο στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο πρώτο Cyprus Forum Cities, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://2024.cities2023.cyprusforum.cy/